Hitta en gränssten med runor

Ög 215 Lägernäs, Västra Ryds sn, efter Bautil.

Nära gränsen till Småland, vid Lägernäs i Västra Ryds sn, Östergötland, fanns på 1600-talet en runsten som sedan dess varit försvunnen, se Östergötlands runinskrifter nr 215.
Eller?
På två storskifteskartor, en från 1798 (inklusive en konceptkarta) och en från 1810, nämns en runsten. Den låg då som gränssten mellan byarna Lägernäs, Studstorp, Knapparp och Bubbarp. Se utsnitt ur Erik P. Zetterstedts karta över Studstorp från 1810 (i Lantmäterimyndigheternas arkiv). Jag läser ”Runsten. En stor kulrig Bergsten, med korsmärke hugget ofvan uppå.” Runstenen nämns sedan även i texten till kartan.

Utdrag ur E. P. Zetterstedts storskifteskarta över Studstorp (1810, Lantmäterimyndigheternas arkiv).

På F. Wadmans storskifteskartor över Lägernäs från 1798 anges bl.a. att runstenen är ”4 alnar hög och rundacktig”.
Stenen ligger antagligen kvar, än idag som gränssten mellan de fyra byarna.
I Rannsakningarna på 1600-talet angavs att runstenen skulle blivit en milsten. Men den uppgiften var gissningsvis fel, stenen blev istället en gränssten. Stenen var enligt Bautil knappt två meter lång. Med måttet 4 alnar = 2,40 meter enligt 1798 års kartor skulle det innebära att knappt en halvmeter av stenen var nergrävd i jorden medan den fortfarande stod upprätt och innan den hamnade på den berghäll där den sen omnämndes 1798. Detta givetvis med utgångspunkten att det är en och samma runsten som avses i uppgiften från Bautil och i uppgifterna från kartorna.
För er som befinner er inom två timmars bilresa från Lägernäs kan ni härmed försöka leta reda på gränsstenen — och meddela (länsstyrelsen, Runverket m.fl.) om det var en runsten eller ej.

Senast uppdaterad 2020-05-19

2 reaktioner till “Hitta en gränssten med runor”

 1. Kul idé att lägga ut (ungefärliga) platser för för försvunna runstenar!

  Fanns ett större antal samlade på en web plats med fullständig bakgrundsinformation, då skulle nog ganska många få som hobby att leta runstenar!

  Skulle även fungera för bortglömda hällristningar.

  Bra utflyktsmål och lite av ett äventyr!

  Området mellan de fyra byarna är ca 1,5 gånger 1,5 km stort när jag kollar karta på hitta.se.
  Har man inte mer info än detta blog inlägg så behöver man nog förbereda sig på att campa där några dagar.

  1. På webbplatsen https://app.raa.se/open/runor/search finns alla runinskrifter. Men det finns inget enkelt sätt där att söka fram försvunna runstenar. Det går däremot i det äldre programmet Rundata för Windows som kan laddas ner från https://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm. Programmet använder en äldre version av databasen (version 2014), men ska man leta efter försvunna runstenar spelar det mindre roll. För att få fram en karta över försvunna runstenar kan man t.ex. göra följande
   a) Gå till menyn Urval > Nytt inskriftsvillkor > Del 3 av signum: välj där † och klicka på OK.
   b) Gå till menyn Urval > Fler inskriftsvillkor: välj där ut t.ex. en socken och klicka på OK. Fortsätt med ”Fler inskriftsvillkor” tills du är nöjd med urvalet.
   c) Gå till menyn Spara > Skapa Google Maps-fil (eller annat valbart filformat), välj vilken information som ska tas med om varje runinskrift, t.ex. just socken, men också plats och t.ex. runtext, välj sedan ”Alltid ursprunglig plats” gällande vilka koordinater som ska användas.
   Klickar man på runstensikonen får man fram den information man ville skulle visas om varje inskrift.
   En webbplats som också använder den äldre versionen av runtextdatabasen (version 2014) är https://rundata.info/, där kan man dock inte explicit söka fram försvunna inskrifter. Men fler webbplatser kan säkert komma, liksom utökade funktioner på https://app.raa.se/open/runor/
   Något man missar med att söka fram inskrifter som är försvunna (†) är att man då missar de inskrifter som delvis är försvunna – de är ju minst lika intressanta att leta efter. Det gäller typiskt runstenar som gått sönder och där en bit är bevarad men äldre uppgifter finns om runstenen som kan ge tips om var man bör leta.
   Lycka till i dina efterforskningar! Själv hittade jag en del av U 217 för ett tiotal år sedan genom att gå efter äldre uppgifter, och en bit av U 168 för snart fem år sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *